Title Image

Resilient Living Room

Kompositionsmetoden

  1. Kompositionsmetoden för Resilient Living Room blir en vidareutveckling av metoder som har skapats över tid i olika versioner av Barriärorkestern. Den konstnärliga ledaren skapar en större kollaborativ struktur som ligger till grund för det gemensamma utforskande kompositionsarbete. Upphovspersonerna uppmanas att gå utanför sina gränser och utmana sina barriärer, i arbetet med att utveckla innehållet i respektive moduler, och på det sätt generera nya tankar och uttryck där varje konstnärs resurser och förmågor kommer till uttryck.
  2. Därefter möter musikerna det komponerade partituret, där de relaterar, och förhåller sig personligt till instruktioner i kompositionen, och låter den passera genom egna erfarenheter. De utmanas i sitt konstnärliga skapande och uppmuntras att experimentellt utveckla och expandera modulerna i repetitionsarbetet. Musikerna ges utrymme till eget konstnärligt uttryck i samarbetet med upphovspersonerna.