Title Image

Blyertsbarriärer @ Galleri 21 Malmö

Blyertsbarriärer @ Galleri 21 Malmö


BLYERTSBARRIÄRER

Ann Rosén
23/2-17/3 2019
Rådmansgatan 5
Malmö
Blyertsbarriärerna ljuder genom ledande och icke ledande processer
— Under hela mitt liv har jag brottats med barriärer. En av dessa är socialt samspel och hur man bygger relationer. Jag har övat och utforskat mänskliga relationer. Vad gör de? Hur tänker de? Vad betyder det? Hur ska jag kommunicera med andra? Jag har förstått att regler finns men haft svårt att se och tolka dem. Motstånden jag mött har jag använt till möjligheter. Barriärerna blir ledstänger att hålla sig i, ramar att förhålla sig till men också gränser att passera.
— För några år sedan kom jag på att Barriärer är det tema som binder samman alla mina projekt. Titeln Stora Barriärorkestern blev starten för en webbsida och ett nytt projekt som utkristalliserade sig som ett modulärt paraplyprojekt, byggstenar till ett allkonstverk. Ett musikdramatiskt verk där jag använder rummet, rörelsen, musiken, formen, ljuden och interaktionen mellan medverkande och publik. Ett verk som använder barriärer för att skapa möjligheter.
”Blyertsbarriärer” är en serie verk som har blyertsens ledande förmåga och inneboende motstånd gemensamt. Utvecklingen av den första blyertsbarriärmodulen, instrumentet och kompositionsverktyget ”Blyertsbarriär/Graphite Barrier” tog fart under ett residens på HIAP i Finland 2017 och resulterade i video och ljudverket ”Gården Soumenlinna” som visas i utställningen. Med Blyertsbarriär-instrumentet kan man samtidigt rita ljud, komponera och spela. Varje konsert, repetition och inspelning blir till en ny teckning och ett partitur som kan tolkas och generera ett nytt verk.
Ann Rosén är ursprungligen utbildad som skulptör på Konstfack har varit verksam som ljudkonstnär och tonsättare sedan 90 talet. På senare år har hon fått stor uppmärksamhet för projektet Syntjuntan som 2013 fick manifestpriset för bästa experimentella skiva. I sin musik och ljudkonst arbetar hon med att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer där musikerna, genom rörelser som sträcker och släpper spänningen i materialet, styr datorgenererade ljudfiler och processer. Olika ljud som knaster, sprak, brus och elektroniska artefakter är vanligt förekommande i Ann Roséns ljudvärld, men också rumsliga landskap som tillkommer via olika synteser skapade i realtid. Många gånger finns visuella inslag av design, apparatur och material innovativt integrerat i hennes framföranden.

 

***
Lördag 23/2 12.00 VERNISSAGE Thomas Millroth inviger och Ann Rosén framför Blyertsmodul I.
Torsdag 7/3 19.00  Barriärorkestern framför Blyertsmodul II
Medverkande: Sten-Olof Hellström, Jakob Riis och Ann Rosén
Söndag 17/3 18.00 Barriärorkestern framför Blyertsmodul III
Medverkande: Anna Lindal, Eva Lindal, Lotte Anker, Sten-Olof Hellström, Jakob Riis och Ann Rosén

Date

5 februari 2019

Category

barriärorkestern, blyertsbarriär