Title Image

pressrelease

Press release: The premiere of The Barrier Orchestra – October 29 2015

Barriers are like magnets, barriers attract and store culture, ideas, perceptions, behaviour, prejudice. Barriers are resistance, borders, obstacles, protection. Barriers can be avoided, charged, broken down, destroyed and raised. Barriers can supply energy, ideas and solutions.

The premiere of
BARRIÄRORKESTERN/THE BARRIER ORCHESTRA
with the first performance of the experimental sound art performance
RESILIENCE, GROUND LAYER MODULES in two acts

Idea, composition and direction
ANN ROSÉN
text
HELENA BOBERG

FYLKINGEN, THURSDAY 29 OCTOBER 2015, 7.30 pm

Press preview: Open rehearsal Thursday 15 October 5-6 pm, Fylkingen, http://fylkingen.se

Orchestra after orchestra are closed down and Ann Rosén chooses to start a new one! The Barrier Orchestra includes some of Sweden’s foremost musicians and artists – selected for their skills and their desire to challenge, exploit and explore their own barriers to develop the music: Anna Lindal violin, Eva Lindal violin, Elsbeth Berg viola, Sara Sjödahl piano and accordion, Jörgen Pettersson saxophone, Matias Björnstad Karlsen saxophone, Ola Paulsson saxophone, Jakob Riis trombone, Girilal Baars voice/singing, Helena Boberg voice, Sten‐Olof Hellström synths and electronics and Ann Rosén.

For The Barrier Orchestra’s first performance Ann Rosén has composed RESILIENCE, GROUND LAYER MODULES in two acts with text by Helena Boberg. With strings and bows, winds and white noise, electronic instruments and textile resistance, in a meeting of artistic disciplines and traditions the concert is modulated into existence.

Ann Rosén was originally trained as a sculptor at Konstfack (University College of Arts, Crafts and Design) in Stockholm and has been active as a sound artist and composer since the 90s. In recent years she has received a great deal of attention for the project Syntjuntan and in 2013 their album was awarded the Manifest prize for the best experimental album. Her sound art involves expanding the palette of sounds with timbres using sensors to register changing tensions in cloth instruments to control computer generated sounds and processes. Glitches, sparks and clicks, white noise and electronic artefacts characterise Ann Rosén’s sound world, as do spatial soundscapes created using real-time synthesis. Many times there are visual elements of design, equipment and materials innovatively integrated into her performances.

In recent years the composing – usually in combination with self-made electronic musical instruments – has taken an increasingly large place in Ann’s oeuvre. In the work RESILIENCE and through the BARRIER ORCHESTRA, Ann’s long artistic activity is summarized in modular pieces for the custom-built instruments KNEECUFF and INTEOCH, voice and mixed instrumentation.

THE BARRIER ORCHESTRA and the piece RESILIENCE are part of Ann Rosén’s The Great Barrier Orchestra project, which aims to challenge our inner and outer barriers, the ones we carry inside ourselves and the ones we encounter in the world around us, deepen colabouration with the musicians, composing and developing new instruments, playing techniques, music and art. The Great Barrier Orchestra (https://storabarriarorkestern.se/).

With support by The Swedish Arts Grants Committeé and Längmanska Kulturfonden.
Thank you to Genelec.

 

Premiere: http://fylkingen.se/node/2115
Press image: https://storabarriarorkestern.se/?p=21812

Contact: Ann Rosén +46-708-109838, ar (at) annrosen.se

Press release Premier The Barrier Orchestra 1510.pdf

Pressrelease: Premiär för Barriärorkestern 29 oktober 2015

Barriärer är som magneter, barriärer drar till sig och lagrar kultur, idéer, uppfattningar, beteenden, fördomar. Barriärer är motstånd, gränser, hinder, skydd. Barriärer kan man gå runt, igenom, bryta ner, rasera och bygga upp. Barriärer kan ge energi, idéer och lösningar.

Premiär för 
BARRIÄRORKESTERN
med uruppförande av den experimentella ljudkonstföreställningen
RESILIENCE, GROUND LAYER MODULES i två akter

Idé, komposition och regi
ANN ROSÉN
Text
HELENA BOBERG

FYLKINGEN, TORSDAG 29 OKTOBER 2015, KL.19.30

Pressvisning: Öppen repetition torsdag 15 oktober kl. 17-18, Fylkingen, http://fylkingen.se

När orkester efter orkester läggs ner väljer Ann Rosén att starta en ny! Barriärorkestern består av några av Sveriges främsta musiker och konstnärer – utvalda för sin speciella kompetens och vilja att utmana, ta spjärn och använda sina egna barriärer för att utveckla musiken:
Anna Lindal violin, Eva Lindal violin, Elsbeth Berg viola, Sara Sjödahl piano och dragspel, Jörgen Pettersson saxofon, Matias Björnstad Karlsen saxofon, Ola Paulsson saxofon, Jakob Riis trombon, Girilal Baars röst/sång, Helena Boberg röst, Sten‐Olof Hellström synt och elektronik och Ann Rosén

För Barriärorkesterns första spelning har Ann Rosén komponerat verket RESILIENCE, GROUND LAYER MODULES i två akter med text av Helena Boberg. Med strängar och stråkar, med blås och brus, med elektroniska instrument och textila motstånd, i mötet mellan konstformer och traditioner moduleras konserten fram.

Ann Rosén är ursprungligen utbildad som skulptör på Konstfack har varit verksam som ljudkonstnär och tonsättare sedan 90 talet. På senare år har hon fått stor uppmärksamhet för projektet Syntjuntan som 2013 fick Manifestpriset för bästa experimentella skiva. I sin ljudkonst arbetar hon med att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer där musikerna, genom rörelser som sträcker och släpper spänningen i materialet, styr datorgenererade ljudfiler och processer. Olika ljud som knaster, sprak, brus och elektroniska artefakter är vanligt förekommande i Ann Roséns ljudvärld, men också rumsliga landskap som tillkommer via olika synteser skapade i realtid. Många gånger finns visuella inslag av design, apparatur och material innovativt integrerat i hennes framföranden.

De senaste åren har komponerandet – oftast i kombination med egentillverkade elektroniska musikinstrument – tagit allt större plats i Anns konstnärskap. I verket RESILIENCE och genom BARRIÄRORKESTERN sammanfattas Anns långa konstnärliga verksamhet i ett modulärt verk för de specialbyggda instrumenten KNÄMUDD och INTEOCH, röster och blandad instrumentation.

Barriärorkestern och verket RESILIENCE ingår som en del av Ann Roséns projekt Stora Barriärorkestern som vill utmana våra inre och yttre barriärer, de vi bär inom oss och de vi möter i relationen till omvärlden, fördjupa samarbetet med musikerna och komponera och utveckla nya instrument, speltekniker, musik och konst. Stora Barriärorkestern (https://storabarriarorkestern.se/). Projektet genomförs med stöd av Konstnärsnämnden och Längmanska kulturfonden. Tack till Genelec.

Premiär: http://fylkingen.se/node/2115

Förfest: http://fylkingen.se/node/2112

Pressbild: Pressbild

Kontakt: Ann Rosén 0708-109838, ar (snabela) annrosen.se

Ann Rosén: http://annrosen.se/   https://storabarriarorkestern.se/  http://schhh.se/ http://syntjuntan.se/   http://ljudexkursioner.se/   http://knyppel.se/

————————————————————————————————————————————————————————

Pressmeddelande_Premiär för Barriärorkestern_1510