Title Image

Author: Ann

February 23 — March 17, 2019 Blyertsbarriärer – Galleri 21 Malmö

BLYERTSBARRIÄRER

Blyertsbarriärerna ljuder genom ledande och icke ledande processer.  

Under hela mitt liv har jag brottats med barriärer. En av dessa är socialt samspel och hur man bygger relationer. Jag har övat och utforskat mänskliga relationer. Vad gör de? Hur tänker de? Vad betyder det? Hur ska jag kommunicera med andra? Jag har förstått att regler finns men haft svårt att se och tolka dem. Motstånden jag mött har jag använt till möjligheter. Barriärerna blir ledstänger att hålla sig i, ramar att förhålla sig till men också gränser att passera.

För några år sedan kom jag på att Barriärer är det tema som binder samman alla mina projekt. Titeln Stora Barriärorkestern blev starten för en webbsida och ett nytt projekt som utkristalliserade sig som ett modulärt paraplyprojekt, byggstenar till ett allkonstverk. Ett musikdramatiskt verk där jag använder rummet, rörelsen, musiken, formen, ljuden och interaktionen mellan medverkande och publik. Ett verk som använder barriärer för att skapa möjligheter.

”Blyertsbarriärer” är en serie verk som har blyertsens ledande förmåga och inneboende motstånd gemensamt.  Utvecklingen av den första blyertsbarriärmodulen, instrumentet  och kompositionsverktyget ”Blyertsbarriär/Graphite Barrier” tog fart under ett residens på HIAP i Finland 2017 och resulterade i video och ljudverket ”Gården Soumenlinna” som visas i utställningen.  Med Blyertsbarriär-instrumentet kan jag samtidigt rita ljud, komponera och spela. Varje konsert, repetition och inspelning blir till en ny teckning och ett partitur som kan tolkas och generera ett nytt verk. 

Ann Rosén

Lördagen den 23/2 Thomas Millroth inviger
och Ann Rosén framför ett av verken som ingår i utställningen.
Torsdag 7/3 19.00 Barriärorkestern med Sten-Olof Hellström, Jakob Riis, Ann Rosén  
Söndag 17/3 18.00 Barriärorkestern med Anna Lindal, Eva Lindal, Ann Rosén m.fl.

May 10‐17 2018, Graphite Barrier, performance series @ Third Space Helsingfors

Video from the performances

 

 

Ann Rosén presents a new module of the Great Barrier Orchestra, GRAPHITE BARRIER, through a performance series during 8 days. The GRAPHITE BARRIER instrument consists of graphite, paper, computer and her own software with which she can create and control sounds by drawing. Through playing the GRAPHITE BARRIER instrument one can play, conduct and generate graphic scores all at the same time.

During her residency at HIAP in April and May 2017 Ann Rosén started to develop the GRAPHITE BARRIER instrument and created the video GÅRDEN-Suomenlinna that will be the first performance in the series. Each following day Ann Rosén will perform and create a new score, there will be solo and duo performances and on the final day an ensemble performance.

The scores generated at the performances will be exhibited as they are created and can be viewed between the performances through the Third Space window.

SCHEDULE // Performances all days at 19.00
10.5 Video-screening and live recitation of GÅRDEN-Suomenlinna by Ann Rosén with text by Helena Boberg.

GRAPHITE BARRIER performances – solo and duo
11.5 Ann Rosén
12.5 Ann Rosén & Timo Tuhkanen
13.5 Ann Rosén & Suvi Linnovaara
14.5 Ann Rosén & Mikko Raasakka
15.5 Ann Rosén & Petri Kuljuntausta
16.5 Ann Rosén

17.5 GRAPHITE BARRIER performance, Ann Rosén with the BARRIER ENSEMBLE Petri Kuljuntausta guitar and objects, Mikko Raasakka clarinet, Suvi Linnovaara saxophone, Sergio Andrés Castrillón A cello and Timo Tuhkanen guitar.

​Ann Rosén’s sound art involves expanding the palette of sounds with timbres using sensors to register changing tensions in cloth instruments to control computer generated sounds and processes. Glitches, sparks and clicks, white noise and electronic artefacts characterise Ann Rosén’s sound world, as do spatial soundscapes created using real-time synthesis. Many times there are visual elements of design, equipment and materials innovatively integrated into her performances. In recent years the composing – usually in combination with self-made electronic musical instruments – has taken an increasingly large place in Ann’s oeuvre.
In the work RESILIENCE and through the BARRIER ORCHESTRA, Ann’s long artistic activity is mirrored in modular pieces for the custom-built instruments KNEECUFF and INTEOCH, voice and mixed instrumentation. THE BARRIER ORCHESTRA and the piece RESILIENCE are part of Ann Rosén’s The Great Barrier Orchestra project, which aims to challenge our inner and outer barriers, deepen collaboration with the musicians, composing and developing new instruments, playing techniques, music and art.

My work process deals with the inner, personal and individual barriers, the barriers between humans, as well as their natural surroundings. I have my entire life wrestled with barriers, with boundaries without having been aware of it. An example is that I have a hard time understanding myself in things of a social nature and how one builds relationships. And thus I have practiced, and explored human relationships. How do they do? How do they think? What do they mean? How should I communicate with others? I have understood that rules exist, but have had a hard time perceiving as well as deciphering them. In exchange with others, I find that I have been powerless. Why do they say and do as they do, what does it mean. The struggle I’ve encountered, I have made into an opportunity. The barriers have become handrails to hold on to, frameworks to relate to, but also boundaries to move beyond. /Ann Rosén

Graphite Barrier – Ann Rosén & Eva Lindal
​https://youtu.be/hpypsP90P3k?t=7m8s
Graphite Barrier@Vardagsrummet
Gården@Vardagsrummet
Graphite Barrier@Khimaira
The Great Barrier Orchestra

http://www.th1rdspac3.com/graphite-barrier.html

​Project kindly supported by Nordic Culture Point.