Title Image

February 23 — March 17, 2019 Blyertsbarriärer – Galleri 21 Malmö

February 23 — March 17, 2019 Blyertsbarriärer – Galleri 21 Malmö

BLYERTSBARRIÄRER

Blyertsbarriärerna ljuder genom ledande och icke ledande processer.  

Under hela mitt liv har jag brottats med barriärer. En av dessa är socialt samspel och hur man bygger relationer. Jag har övat och utforskat mänskliga relationer. Vad gör de? Hur tänker de? Vad betyder det? Hur ska jag kommunicera med andra? Jag har förstått att regler finns men haft svårt att se och tolka dem. Motstånden jag mött har jag använt till möjligheter. Barriärerna blir ledstänger att hålla sig i, ramar att förhålla sig till men också gränser att passera.

För några år sedan kom jag på att Barriärer är det tema som binder samman alla mina projekt. Titeln Stora Barriärorkestern blev starten för en webbsida och ett nytt projekt som utkristalliserade sig som ett modulärt paraplyprojekt, byggstenar till ett allkonstverk. Ett musikdramatiskt verk där jag använder rummet, rörelsen, musiken, formen, ljuden och interaktionen mellan medverkande och publik. Ett verk som använder barriärer för att skapa möjligheter.

”Blyertsbarriärer” är en serie verk som har blyertsens ledande förmåga och inneboende motstånd gemensamt.  Utvecklingen av den första blyertsbarriärmodulen, instrumentet  och kompositionsverktyget ”Blyertsbarriär/Graphite Barrier” tog fart under ett residens på HIAP i Finland 2017 och resulterade i video och ljudverket ”Gården Soumenlinna” som visas i utställningen.  Med Blyertsbarriär-instrumentet kan jag samtidigt rita ljud, komponera och spela. Varje konsert, repetition och inspelning blir till en ny teckning och ett partitur som kan tolkas och generera ett nytt verk. 

Ann Rosén

Lördagen den 23/2 Thomas Millroth inviger
och Ann Rosén framför ett av verken som ingår i utställningen.
Torsdag 7/3 19.00 Barriärorkestern med Sten-Olof Hellström, Jakob Riis, Ann Rosén  
Söndag 17/3 18.00 Barriärorkestern med Anna Lindal, Eva Lindal, Ann Rosén m.fl.