Title Image

Knämudds tillverkning

Knämudds tillverkning

KneecuffproductionHögen av knämuddar växer långsamt. Fyra kvar att sticka.